Pályázati kiírás TAKÁCS ETEL-DÍJRA

Pályázati kiírás

Takács Etel-díjra   

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki a 2014-ben alapított Takács Etel-díjra. A díj annak adományozható, aki a magyartanári gyakorlat vagy a neveléstudományi kutatás vagy a pedagógiai innováció területén a névadó szellemiségéhez és munkásságához méltó teljesítményt ért el; tevékenysége illeszkedik a névadó szakmai munkásságának valamelyik ágához (elsősorban a magyar nyelvtan tanításához, az anyanyelvi tantárgypedagógiához, a tantervelmélethez, a didaktikához, a programozott oktatás mai értelmezéséhez). Folytatás

Takács Etel – díj átadása

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány  2016. június 10-én rendezett ünnepi ülésén második alkalommal  adta ki  a Takács Etel – díjat. A kitüntetett Tánczos Krisztina, magyar-könyvtár-drámatanár (Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola, Pusztaszabolcs). Ezen a rendezvényen került sor  11. alkalommal az életkezdési támogatás átadására is. A díjazott Schützenhofer Dénes magyartanár, mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár (Dél-Zselic Általános Iskola Nagypeterd-Rózsafai Általános Iskolája). Az ünnepi rendezvényen  bemutatásra kerültek az Alapítvány által kiadott doktori disszertációk és szakdolgozatok is. A szerzők bemutatkozását Dr. Szabolcs Éva egyetemi tanár és Dr. Golnhofer Erzsébet c. egyetemi tanár szakmai elemzése követte. Folytatás