Takács Etel – díj átadása

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány  2016. június 10-én rendezett ünnepi ülésén második alkalommal  adta ki  a Takács Etel – díjat. A kitüntetett Tánczos Krisztina, magyar-könyvtár-drámatanár (Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola, Pusztaszabolcs). Ezen a rendezvényen került sor  11. alkalommal az életkezdési támogatás átadására is. A díjazott Schützenhofer Dénes magyartanár, mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár (Dél-Zselic Általános Iskola Nagypeterd-Rózsafai Általános Iskolája). Az ünnepi rendezvényen  bemutatásra kerültek az Alapítvány által kiadott doktori disszertációk és szakdolgozatok is. A szerzők bemutatkozását Dr. Szabolcs Éva egyetemi tanár és Dr. Golnhofer Erzsébet c. egyetemi tanár szakmai elemzése követte. Folytatás