Az alapítványról

Takács Etel szakmai életét a magyar nyelv tanításának, a támogatásra érdemes hátrányos helyzetű, tehetséges diákok nevelésének, valamint a neveléstudomány és a tantárgypedagógia közötti együttműködés megteremtésének szentelte. A végakarata szerint létrehozott – s róla elnevezett – alapítvány is e célokat szolgálja.

A Takács Etel Pedagógiai Alapítványt 1994. február 11-én vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság.

Az Alapítvány célja:

  • tehetséges és szorgalmas tanárjelöltek tanulmányainak segítése, évente egy, a közoktatásban elhelyezkedő kezdő magyar, illetve pedagógiai szakos tanár életkezdési támogatásban részesítése;
  • gyakorló (magyar és pedagógiai szakos) tanárok továbbképzésének segítése;
  • hozzájárulás hátrányos helyzetű kisiskolák könyvtári állományának gyarapításához;
  • egyedi támogatás pedagógiai örökség védelme ügyében.

Az Alapítvány munkáját a Kuratórium szervezi, tagjai:

M. Dr. Nádasi Mária elnök

Ambrusné dr. Szalai Katalin

Hunyady Györgyné Dr.

Csordásné Bölcsics Márta

Fenyvessyné Békei Gabriella

A kuratórium tevékenységét segíti: Kempf Katalin titkár

Az Alapítvány az elmúlt másfél évtizedben 9 fiatal tanárt részesített életkezdési támogatásban; mintegy 53 tanár bekapcsolódását támogatta különböző továbbképzési formákba; 119 iskola fejlesztéséhez járult hozzá könyvtári állományuk bővítésével, anyanyelvi versenyek, munkaközösségek szakmai kirándulásának támogatásával.

A Kuratórium kötelességének tartja Takács Etel, a kiváló tanár emlékének megőrzését.

Budapest, 2010. január