Meghívásos pályázat 2012

 

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriuma

a névadó halála 20. évfordulójának

emlékére

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HÍRDET

azoknak a hátrányos helyzetű kisiskoláknak a számára, amelyek az alapítványtól az elmúlt években könyvtári támogatást kaptak.

PÁLYÁZNI LEHET

A támogatásból vásárolt könyvek felhasználásával

AZ ALÁBBI TÉMÁKRA:

 

1. TANÍTÓKNAK, MAGYARTANÁROKNAK (KÉT FORDULÓS)

A kézikönyvek titkai. Magyar irodalom vagy nyelvtan óra tervezése és bemutatása kézikönyvek használatával tetszőleges évfolyam/tanulócsoport számára.

2. KÖNYVTÁROSOKNAK (KÉT FORDULÓS)

A Főhős elveszett! Keressük meg! Könyvtárhasználati vetélkedő tervezése és megvalósítása egy kiválasztott ajánlott vagy kötelező olvasmány alapján tetszőleges évfolyam/tanulócsoport számára.

Az 1. fordulóra 2012. január 10-ig beküldendő:

a)      forgatókönyv a bemutatóórához/könyvtári vetélkedőhöz

b)      kitöltött adatlap

2. forduló: helyi/kistérségi bemutatóóra/könyvtári vetélkedő 2012. február 1-je és március 20-a között:

A második fordulón a legjobb forgatókönyveket beküldő kollégák vehetnek részt helyi/területi bemutatóóra/könyvtári vetélkedő megszervezésével és megtartásával. A bemutatón részt vesznek a TEPA kuratóriumának tagjai vagy megbízottaik, és meghívást kapnak azok a környező iskolák is, amelyek a TEPA korábbi pályázatain sikerrel szerepeltek. A pályázat végső eredménye a két forduló alapján alakul ki.

A 2. fordulóról 2012. március 25-ig beküldendő:

a) A bemutatóóra/ a könyvtári vetélkedő jegyzőkönyve

b) A bemutatón részt vevő pedagógusok/szülők jelenléti íve

c) 1-10 digitalizált fotó a rendezvényről

Egy-egy intézményből több pályázatot is elfogadunk. Az 1-2. témához az adatlapok és a bemutatóóra/könyvtári vetélkedő jegyzőkönyvének űrlapja valamint az útmutató/k letölthető/k a www.tepa.hu oldalról.

3. TANULÓKNAK (EGY FORDULÓS)

Én is olyan szeretnék lenni! Olvass el egy érdekes könyvet, és A/4-es rajlapra ábrázolj belőle tetszőleges technikával egy jellemző részletet. Maximum 1-2 oldalon írd le, hogy miért éppen azt választottad!

A 3. témára készített pályázatokat a tanárok postázzák az intézmény címének, a tanuló/k nevének, életkorának, osztályának/tanulócsoportjának a rajzokon való feltüntetésével. Egy intézményből maximum 10 alkotást tudunk fogadni.

A rajzok beküldési határideje 2012. január 10.

PÁLYADÍJAK[1]

Az 1-2. témára egyenként 1-1 db.           I. díj 150.000 Ft

II. díj 100.000 Ft

III. díj 50.000 Ft

A pályadíjakat 2012. március 31-én, a Budapesten rendezendő konferencián adjuk át, amelyre a nyertesek személyre szóló meghívót kapnak. A konferencia részletes programja január végétől megtekinthető honlapunkon.

A 3. téma győztesei 30.000, 20.000, 10.000 Ft értékű könyvutalványt kapnak. Valamennyi rajzot kiállítjuk/bemutatjuk a budapesti konferencia helyszínén.

A 1-2. pályázatokat 5 papír alapú (1 eredeti, 4 másolat) és egy digitalizált példányban (ímél: takacsetel@gmail.com, a 3. pályázatokat 1-1 eredeti példányban az alábbi címre kérjük beküldeni:Takács Etel Pedagógiai Alapítvány 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Letölthető anyagok:

Adatlap – A főhős elveszett, keressük meg!

Adatlap – A kézikönyvek titkai

A TEPA korábbi könyvtár-támogatási pályázatain sikerrel szerepelt intézmények


[1] A zsűri a pályadíjakat csak megfelelő színvonal esetében adja ki.