Takács Etel-díj

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány Kuratóriuma 2014-ben a névadójáról elnevezett díjat alapított abból a célból, hogy ezzel is tovább erősítse Takács Etel munkásságának eszmei és gyakorlati örökségét.

A díj annak adományozható, aki a magyartanári gyakorlat vagy a neveléstudományi kutatás vagy a pedagógiai innováció területén a névadó szellemiségéhez és munkásságához méltó teljesítményt ért el; tevékenysége illeszkedik a névadó szakmai munkásságának valamelyik ágához (elsősorban a magyar nyelvtan tanításához, az anyanyelvi tantárgy-pedagógiához, a tantervelmélethez, a didaktikához, a programozott oktatás mai értelmezéséhez). A díjjal elismerhető a pályájuk aktív szakaszában lévő szakemberek munkája, s kiadható életműdíj is.

A díjra intézmények, szakmai szervezetek, civil egyesületek tehetnek személyi javaslatokat. A felterjesztés tartalmazza a jelölt személyi adatait, szakmai életrajzát, a javaslattevő értékelő véleményét. A kuratórium a javaslattétel megformálásakor természetesnek tartja a véleményező sajátos szempontjainak megjelenését, nem várja el az egységesítést; a kiválasztás indoklásának a megfogalmazásakor sokkal inkább az egyediség érvényesítését reméli. A felterjesztéshez csatolható bármilyen dokumentum, amely hitelt érdemlően bizonyítja a jelölt kiválóságát.

A díjátadásra évente egyszer, a pedagógusnaphoz kapcsolódva kerül sor. Az alapítvány kuratóriuma a díjazottaknak emlékplakettet és oklevelet, illetve pénzjutalmat adományoz. A díjazottakról a kuratórium tájékoztatja a médiát és a szaksajtót.

A pályázatokat 2016. április 15-ig kell elektronikus és postai úton benyújtani az Alapítvány titkárságára.

A pályázathoz kapcsolódó részletes információkról, a benyújtandó dokumentumokról az Alapítvány honlapja ad tájékoztatást http://tepa.hu/ vagy az alábbi email címen kérhető: takacsetel@gmail.com.

Budapest, 2015. november. 9.

                                                                                         A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány

                                                                                                                  Kuratóriuma

TakácsEtel-díj