Pályázati kiírás Takács Etel-díjra 2019

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki a 2014-ben alapított Takács Etel-díjra. A díj annak adományozható, aki a magyartanári gyakorlat vagy a neveléstudományi kutatás vagy a pedagógiai innováció területén a névadó szellemiségéhez és munkásságához méltó teljesítményt ért el; tevékenysége illeszkedik a névadó szakmai munkásságának valamelyik ágához (elsősorban a magyar nyelvtan tanításához, az anyanyelvi tantárgypedagógiához, a tantervelmélethez, a didaktikához, a programozott oktatás mai értelmezéséhez).

A díjra intézmények (iskolák, kutatóhelyek), szakmai szervezetek, civil egyesületek tehetnek személyi javaslatot. A javaslat kiterjedhet a pályájuk aktív szakaszában lévő szakemberek munkájának elismerésére, illetve életműdíj adományozására is. A díjat évente egy vagy két személy kaphatja.

A javaslatokat 2019. április 12-ig kell eljuttatni a Takács Etel Pedagógiai Alapítvány címére elektronikus és postai úton. (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27, Kempf Katalin, takacsetel@gmail.com)

A felterjesztés tartalmazza

  • a jelölt személyi adatait,
  • szakmai életrajzát,
  • 2-3 perces bemutatkozó videót,
  • a javaslattevő értékelő véleményét.

A magyartanári gyakorlat díjazását javasló felterjesztés kiemelt szempontjai lehetnek:

  • a magyar nyelvtan eredményes tanítása,
  • differenciált pedagógiai gyakorlat, különös tekintettel az oktatási esélyegyenlőtlenség csökkentésére.

A neveléstudományi kutatáshoz kapcsolódó felterjesztés során 

  • az oktatáselméleti és a tantárgypedagógiai munkásság élvezhet elsőbbséget.

A pedagógiai innováció terén elsősorban
• a magyar nyelv tanítását is befolyásoló, a tanulókat és a tanárokat is pozitívan érintő, személyközpontú megoldások érdemelhetnek figyelmet.

A felterjesztéshez csatolható bármilyen dokumentum, amely hitelt érdemlően bizonyítja a jelölt kiválóságát (pl. önreflexió, reflexió az oktatási tapasztalatokra; videófelvétel tanítási órá(k)ról; kutatási produktumok, a kiírásban preferált témakörökhöz kapcsolódó publikációk jegyzéke; innovációs termékek).

A díjátadásra a pedagógusnaphoz kapcsolódó szakmai program keretében az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, a Takács Etel-teremben kerül sor. Az alapítvány kuratóriuma a díjazottaknak emlékplakettet és oklevelet, illetve pénzjutalmat adományoz.

A hirdetmény letöltése.

Budapest, 2018. október 10.
A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány
Kuratóriuma